altname

Author

NUT LELAPUTRA

‘Digital Body Language’ อย่าง อีโมจิ สติกเกอร์ เครื่องหมาย ฯลฯ ที่ทำให้หลายคนหมกมุ่นกับการตีความ และอาจยิ่งสร้างกำแพงให้การสื่อสารของคนยุคใหม่ยิ่งซับซ้อนขึ้น

HOT TOPICS

r