เกี่ยวกับเรา

Mirror Thailand เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี 2020 จากความตั้งใจที่จะเป็นพื้นที่ในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิง เป็นเสมือนกระจกสะท้อนตัวตนเพื่อดึงศักยภาพที่ดีที่สุดของผู้หญิงออกมา จึงนำเสนอคอนเทนต์ที่ผู้หญิงสามารถนำไปใช้ได้จริง และมีเนื้อหาครอบคลุมทุกมิติ เพื่อทำให้ผู้หญิงคนนั้นได้พบเวอร์ชั่นใหม่ที่ดีของตัวเอง

เมื่อเวลาผ่านไป เราได้เติบโต เรียนรู้ไปพร้อมกับคนอ่าน ทำให้เรายิ่งได้พบมุมมองใหม่ๆ ที่น่าสนใจเพิ่มขึ้น รวมถึงได้พบว่ารายละเอียดต่างๆ ในชีวิตของผู้หญิงนั้นผูกพันอยู่กับสังคมรอบตัวอย่างแยกไม่ออก มีผู้หญิงอีกมากที่ยังต้องการพื้นที่ในการเป็นตัวเอง รวมถึงต้องการอิสระในการเลือกและตัดสินใจเกี่ยวกับชีวิตตัวเอง

เมื่อก้าวเข้าสู่ปี 2022, Mirror Thailand จึงเพิ่มเติมในส่วนที่จะเป็นเสียงสะท้อนใหม่ๆ โดยมุ่งเน้นที่จะช่วย Empower ผู้หญิง เสนอทางเลือกแบบต่างๆ พร้อมกับสนับสนุนความหลากหลายทางความคิดและตัวตนของผู้คน โดยยังคงไม่ลืมรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ที่ทำให้ผู้หญิงแต่ละคนมีเสน่ห์ในแบบของตัวเอง