จากชฎาและชุดไทย สู่ Nightlife และคนชายขอบ ความเป็นไทยในสายตา ‘LISA’ ผ่านเพลง ‘ROCKSTAR’ ที่แม้จะขายความ Exotic แต่ขณะเดียวกันก็คือการให้พื้นที่ทุกคนได้ยืนอย่างมีศักดิ์ศรีเท่าๆ กัน

จากชฎาและชุดไทย สู่ Nightlife และคนชายขอบ ความเป็นไทยในสายตา ‘LISA’ ผ่านเพลง ‘ROCKSTAR’ ที่แม้จะขายความ Exotic แต่ขณะเดียวกันก็คือการให้พื้นที่ทุกคนได้ยืนอย่างมีศักดิ์ศรีเท่าๆ กัน

by MIRROR TEAM 28 Jun 2024

แชร์บทความนี้

แชร์บทความนี้

altname

Author

MIRROR TEAM

กองบรรณาธิการ

RELATED

HOT TOPICS

...

...