Chill Kill จาก Red Velvet เพลงที่สะท้อนความเจ็บปวด และการเลิกสยบยอมของลูกสาว ผู้เป็นเหยื่อ ‘ความรุนแรงในครอบครัว’ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมเกาหลีใต้

Chill Kill จาก Red Velvet เพลงที่สะท้อนความเจ็บปวด และการเลิกสยบยอมของลูกสาว ผู้เป็นเหยื่อ ‘ความรุนแรงในครอบครัว’ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมเกาหลีใต้

by PATCHSITA PAIBULSIRI14 Nov 2023

แชร์บทความนี้

แชร์บทความนี้

altname

Author

PATCHSITA PAIBULSIRI

Content Creator

HOT TOPICS

Annie Leibovitz ช่างภาพชื่อดังแห่งฮอลลีวูด ที่ถ่ายภาพผู้หญิงอย่างเข้าใจ และโอบรับความงามของเรือนร่างผู้ตั้งครรภ์

by MAN ON FILM 13 Nov 2023

...

...