แค่หยอดๆ อ่อยๆ แต่ไม่ได้นอกใจจริงๆ (?) Micro-Cheating พฤติกรรมที่บางครั้ง ก็พูดว่านอกใจได้ไม่เต็มปาก แต่สั่นคลอนความสัมพันธ์ได้เต็มๆ

แค่หยอดๆ อ่อยๆ แต่ไม่ได้นอกใจจริงๆ (?) Micro-Cheating พฤติกรรมที่บางครั้ง ก็พูดว่านอกใจได้ไม่เต็มปาก แต่สั่นคลอนความสัมพันธ์ได้เต็มๆ

by PATCHSITA PAIBULSIRI16 Nov 2023

แชร์บทความนี้

แชร์บทความนี้

altname

Author

PATCHSITA PAIBULSIRI

Content Creator

HOT TOPICS

การพูดเสียงสองกับคนรัก เป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ที่เฮลธ์ตี้

by MIRROR TEAM 09 Nov 2023

...

...