"ไม่ได้ทำอะไรผิด แต่เขาพูดจนรู้สึกผิด" Guilt Trip จิตวิทยาร้ายๆ ที่ใช้ความสงสาร คุมความสัมพันธ์

"ไม่ได้ทำอะไรผิด แต่เขาพูดจนรู้สึกผิด" Guilt Trip จิตวิทยาร้ายๆ ที่ใช้ความสงสาร คุมความสัมพันธ์

by PATCHSITA PAIBULSIRI09 Nov 2023

แชร์บทความนี้

แชร์บทความนี้

altname

Author

PATCHSITA PAIBULSIRI

Content Creator

HOT TOPICS

Neurodiversity แนวคิดที่ว่ามนุษย์เราหลากหลายตั้งแต่วิธีการทำงานของสมอง จึงไม่มีการใช้ชีวิตแบบใดที่ถูกผิดเป็นขาวดำ

by KANTAPORN SUENSILPONG13 Nov 2023

...

...