เราอาจไม่ต้องบีบตัวเองว่าต้อง ‘ให้อภัย’ เดี๋ยวนี้ เมื่อการเยียวรักษาบาดแผลทางใจที่ได้ผลในระยะยาวกว่า คือการปล่อยให้ความโกรธหรือความเสียใจได้ทำงาน

เราอาจไม่ต้องบีบตัวเองว่าต้อง ‘ให้อภัย’ เดี๋ยวนี้ เมื่อการเยียวรักษาบาดแผลทางใจที่ได้ผลในระยะยาวกว่า คือการปล่อยให้ความโกรธหรือความเสียใจได้ทำงาน

by NUT LELAPUTRA09 Jul 2024

แชร์บทความนี้

แชร์บทความนี้

altname

Author

NUT LELAPUTRA

RELATED

HOT TOPICS

...

...