รู้จัก 'Mental Health Hyperawareness' เราแค่กำลังเศร้า หรือเราป่วยเป็นโรคซึมเศร้า? เมื่อความตระหนักรู้เรื่องสุขภาพจิตที่ล้นเกิน อาจส่งผลเสียไม่แพ้การไม่ตระหนักรู้เลย

รู้จัก 'Mental Health Hyperawareness' เราแค่กำลังเศร้า หรือเราป่วยเป็นโรคซึมเศร้า? เมื่อความตระหนักรู้เรื่องสุขภาพจิตที่ล้นเกิน อาจส่งผลเสียไม่แพ้การไม่ตระหนักรู้เลย

by NUT LELAPUTRA29 May 2024

แชร์บทความนี้

แชร์บทความนี้

altname

Author

NUT LELAPUTRA

RELATED

HOT TOPICS

...

...