“หญิงไทย” “ชายไทย” “เด็กแว้น” “ทรงซ้อ” “คนอีฯ” “คนเขมร” ฯลฯ ก็ล้วนแต่เป็นอย่างที่ว่า? ชวนอ่านเรื่องการ Stereotype ในแง่มุมจิตวิทยา เมื่อเรายังคงเหมารวมกันเพียงเพราะมัน ‘ง่ายดี’
ความเท่าเทียมจริงๆ จึงอาจยังมาไม่ถึง

“หญิงไทย” “ชายไทย” “เด็กแว้น” “ทรงซ้อ” “คนอีฯ” “คนเขมร” ฯลฯ ก็ล้วนแต่เป็นอย่างที่ว่า? ชวนอ่านเรื่องการ Stereotype ในแง่มุมจิตวิทยา เมื่อเรายังคงเหมารวมกันเพียงเพราะมัน ‘ง่ายดี’ ความเท่าเทียมจริงๆ จึงอาจยังมาไม่ถึง

by NUT LELAPUTRA10 Jun 2024

แชร์บทความนี้

แชร์บทความนี้

altname

Author

NUT LELAPUTRA

RELATED

HOT TOPICS

...

...