อ้วนขึ้น หรือหุ่นเปลี่ยนไปก็ไม่ได้แปลว่าต้อง ‘ท้อง’ หรือต่อให้ท้องจริงๆ ก็ไม่ได้มีหน้าที่ต้องชี้แจง จาก Taylor Swift ถึง Lady Gaga เมื่อผู้หญิงหลายคน
ถูกสงสัยว่าท้อง เพียงเพราะหน้าท้องไม่แบนราบเหมือนเดิม

อ้วนขึ้น หรือหุ่นเปลี่ยนไปก็ไม่ได้แปลว่าต้อง ‘ท้อง’ หรือต่อให้ท้องจริงๆ ก็ไม่ได้มีหน้าที่ต้องชี้แจง จาก Taylor Swift ถึง Lady Gaga เมื่อผู้หญิงหลายคน ถูกสงสัยว่าท้อง เพียงเพราะหน้าท้องไม่แบนราบเหมือนเดิม

by PATCHSITA PAIBULSIRI11 Jun 2024

แชร์บทความนี้

แชร์บทความนี้

altname

Author

PATCHSITA PAIBULSIRI

Content Creator

RELATED

HOT TOPICS

...

...