ตัวตนที่คนสงสัยของ ‘Jeanius’ ศิลปิน LGBTQ+ หนึ่งเดียวแห่ง Kicks Records ที่ยังมีความสุขดีกับการไม่นิยามว่าตัวเองเป็นเพศอะไรเลย

ตัวตนที่คนสงสัยของ ‘Jeanius’ ศิลปิน LGBTQ+ หนึ่งเดียวแห่ง Kicks Records ที่ยังมีความสุขดีกับการไม่นิยามว่าตัวเองเป็นเพศอะไรเลย

by PATCHSITA PAIBULSIRI18 Jun 2024

แชร์บทความนี้

แชร์บทความนี้

altname

Author

PATCHSITA PAIBULSIRI

Content Creator

RELATED

HOT TOPICS

...

...