ความอึดอัดใจของเหล่า ‘แรงงานบ้านไกล’ กับเวลาที่หมดไปกับการเดินทางไปทำงาน
ที่ยาวนานนรกแตก จนแทบไม่เหลือเวลาให้ตัวเอง ทั้งเวลาส่วนตัวและเวลาพัฒนาตัวเอง

ความอึดอัดใจของเหล่า ‘แรงงานบ้านไกล’ กับเวลาที่หมดไปกับการเดินทางไปทำงาน ที่ยาวนานนรกแตก จนแทบไม่เหลือเวลาให้ตัวเอง ทั้งเวลาส่วนตัวและเวลาพัฒนาตัวเอง

by PATCHSITA PAIBULSIRI01 May 2024

แชร์บทความนี้

แชร์บทความนี้

altname

Author

PATCHSITA PAIBULSIRI

Content Creator

RELATED

HOT TOPICS

...

...