altname

Author

KANTAPORN SUENSILPONG

นักเขียน นักจิตวิทยาการปรึกษา ผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา MASTERPEACE

Neurodiversity แนวคิดที่ว่ามนุษย์เราหลากหลายตั้งแต่วิธีการทำงานของสมอง จึงไม่มีการใช้ชีวิตแบบใดที่ถูกผิดเป็นขาวดำ

HOT TOPICS

r