LadyMirror รู้ทุกเรื่องของผู้หญิง | แฟชั่น ไลฟ์สไตล์ บิวตี้ ความงาม และอื่นๆ
LadyMirror รู้ทุกเรื่องของผู้หญิง | แฟชั่น ไลฟ์สไตล์ บิวตี้ ความงาม และอื่นๆ

ผู้หญิงพกถุงยาง = มั่ว จริงเหรอ?

BY MIRROR TEAM 07 APR 2022

ฟังมุมมองของ ป่าน ฉัตรรวี นักเขียนผู้สนใจประเด็นความเป็นหญิง เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงพกถุงยาง = มั่ว จริงเหรอ? และทำไมเราถึงอยากชวนให้ทุกคนมองมันเป็นเรื่องปกติเสียที จากการพูดคุยในรายการ #MirrorTalk ในหัวข้อ Normalize Girls With Condom : ทำไมต้องเชียร์ให้ผู้หญิงพกถุงยาง?

Videos

Safe Sex ไม่ใช่แค่การป้องกัน แต่เป็นเรื่องของ "ความรู้สึกปลอดภัย"

MIRROR'sGuide