รวมเรื่อง "Strangers"
รวมเรื่อง "Strangers"

TAG:Strangers

คนแปลกหน้า อาจเป็นเซฟโซนที่รับฟังเราได้ มากกว่าคนสนิท เพราะลึกๆ แล้ว เรากลัวการตัดสินจากคนใกล้ตัว

บางครั้งยิ่งสนิท ยิ่งใกล้ชิด ยิ่งกลัวอีกฝ่ายจะไม่เข้าใจ หรือมองเรื่องที่เรารู้สึกเป็นเรื่องเล็กน้อย

MIRROR'sGuide