รวมเรื่อง "MIRROR Thailand"

TAG:MIRROR Thailand

อ็อกซ์ฟอร์ดเผย ‘ยากระตุ้นความรัก’ อาจถูกใช้ในทางการแพทย์ใน 3-5 ปีนี้

BY MIRROR TEAM 07 JUL 2022

บทความวิชาการจากมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ดระบุว่า ‘ยากระตุ้นความรัก’ สามารถเกิดขึ้นได้จริง และอาจจะถูกใช้ในทางการแพทย์ใน 3-5 ปีนี้

MIRROR'sGuide