Law Roach สไตลิสต์คู่บุญของ Zendaya ที่เริ่มจากความไม่มีเงินจะซื้อของแบรนด์เนม สู่การเฟ้นหาไอเทมจากร้านมือสอง จนเกิดเป็นเซนส์แฟชั่นสุดเก๋ในแบบ Method Dressing

Law Roach สไตลิสต์คู่บุญของ Zendaya ที่เริ่มจากความไม่มีเงินจะซื้อของแบรนด์เนม สู่การเฟ้นหาไอเทมจากร้านมือสอง จนเกิดเป็นเซนส์แฟชั่นสุดเก๋ในแบบ Method Dressing

by RUNGRAWEE SIRITHAMPHAIBOON21 May 2024

แชร์บทความนี้

แชร์บทความนี้

altname

Author

RUNGRAWEE SIRITHAMPHAIBOON

Content Creator

RELATED

HOT TOPICS

...

...