LadyMirror รู้ทุกเรื่องของผู้หญิง | แฟชั่น ไลฟ์สไตล์ บิวตี้ ความงาม และอื่นๆ
LadyMirror รู้ทุกเรื่องของผู้หญิง | แฟชั่น ไลฟ์สไตล์ บิวตี้ ความงาม และอื่นๆ

งานวิจัยเผย เมื่อผู้หญิงอายุมากขึ้น จะพอใจในร่างกายตัวเองง่ายขึ้น

คนเราเมื่ออายุมากขึ้น ก็ดูเหมือนจะค่อยๆ ปลงตกกับร่างกายตัวเองได้มากขึ้น-นี่เป็นข้อสรุปหนึ่งที่ได้จากการศึกษาของทีมวิจัยในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ที่ทำงานกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นหญิง 9,601 คน และชาย 5,663 คน โดยเริ่มจากการให้คะแนนความพึงพอใจในรูปร่างตัวเอง จาก 1-7 คะแนน 

ทีมวิจัยได้แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 11 กลุ่ม เริ่มตั้งแต่กลุ่มที่อายุน้อยที่สุดคือ 19-24 ปี ไปจนถึงกลุ่มคนที่มีอายุมากอย่าง 69-74 ปี ทั้งยังเป็นการวิจัยในระยะยาวนั่นคือ 6 ปี และผลก็ชี้ชัดว่า

-สำหรับเพศหญิง กลุ่มที่อายุมากกว่าให้คะแนนความพึงพอใจในร่างกายตัวเองมากกว่ากลุ่มที่อายุน้อยกว่า 

-เมื่ออายุเพิ่มขึ้น คะแนนความพึงพอใจก็มากขึ้น 

-โดยภาพรวมแล้ว เพศชายก็มีความพึงพอใจในร่างกายตัวเองมากกว่าเพศหญิง

จากผลการศึกษานี้ ทีมวิจัยมองว่าเมื่อคนเราอายุมากขึ้น ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเริ่มห่างไกลออกจากมาตรฐานความงามของสังคม ที่มักจะให้ค่ากับความผอม ความฟิต และความเยาว์วัย ซึ่งกลไกหนึ่งที่มนุษย์จะรับมือความเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุดก็คือการยอมรับมัน

นอกจากนี้ อายุที่เพิ่มขึ้น ก็มาพร้อมกับมุมมองเกี่ยวกับร่างกายที่เปลี่ยนไป จากที่เคยโฟกัสว่าร่างกายจะ ‘ดู’ เป็นอย่างไร ก็เริ่มให้ความสำคัญกับสุขภาพ และฟังก์ชันของร่างกายตัวเองมากขึ้น 

อย่างไรก็ตาม ในมุมมองของทีมวิจัย การเคลื่อนไหวเรื่อง body positivity ก็มีส่วนสำคัญที่ช่วยเปลี่ยนทัศนคติของคน สังคมเริ่มพูดเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้นในช่วงระยะที่ทำการวิจัย 

ผลการวิจัยอาจไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ หลายคนอาจรู้อยู่แก่ใจ แต่ทีมวิจัยเองหวังว่านี่จะเป็นเครื่องช่วยยืนยันว่าเรามากันถูกทางแล้ว และยังจำเป็นต้องมีการนำเสนอมุมมองใหม่ๆ เกี่ยวกับมาตรฐานความงามและความคาดหวังเกี่ยวกับร่างกายของตัวเองกันต่อไปเรื่อยๆ เพื่อให้ไปถึงผู้คนได้มากขึ้น และในอนาคตอันไกลอาจช่วยให้คนไม่ต้องทุกข์ทรมานกับค่านิยมความงามกันอีกต่อไป


ภาพจาก @iconaccidental

อ้างอิง : https://www.psychologytoday.com

Author

KIMBEEL

Content Creator

TAG

    Related Stories

    “ถ่ายรูปไปฝากให้เพื่อนน้ำลายไหล” ไม่มีเจตนาคุกคามทางเพศจริงๆ ใช่ไหม จากกฎหมายห้ามแอบถ่ายในเกาหลีใต้ ถึงกรณีอธิการ ม.ดัง แอบถ่ายแอร์โฮสเตส

    life

    “ถ่ายรูปไปฝากให้เพื่อนน้ำลายไหล” ไม่มีเจตนาคุกคามทางเพศจริงๆ ใช่ไหม จากกฎหมายห้ามแอบถ่ายในเกาหลีใต้ ถึงกรณีอธิการ ม.ดัง แอบถ่ายแอร์โฮสเตส

    MIRROR'sGuide