altname

Author

พัฒนา ค้าขาย

นักเขียนชาวเชียงใหม่ผู้รักทะเลและหนังสุขซึ้ง สนใจประเด็น gender ความสัมพันธ์ และเรื่องป๊อปทุกแขนง

คุยกับทีมงาน NAMSAI คราฟต์ดริงก์ฝีมือแม่ๆ ชุมชนหนองน้ำใส ที่พาตอซังข้าว ผักตบชวา และคราฟต์เบียร์ไปสู่ขอบเขตใหม่ๆ

HOT TOPICS

r