LadyMirror รู้ทุกเรื่องของผู้หญิง | แฟชั่น ไลฟ์สไตล์ บิวตี้ ความงาม และอื่นๆ

นักแสดงไม่ต้องสมบูรณ์แบบก็ได้ คุยกับ ปริม อัจฉรียา 1 ในนักแสดง Faces of Anne

การทำตามความฝันสำหรับบางคนอาจจะไม่ใช่เรื่องยาก แต่สำหรับ ปริม - อัจฉรียา ผู้ซึ่งใฝ่ฝันเป็นนักแสดงตั้งแต่เด็ก เธอต้องอกหักซ้ำแล้ว ซ้ำเล่า จากทั้งเวทีการประกวด และการไปออดิชั่น จนถึงถูกปลดฟ้าผ่าจากงานละคร เพียงเพราะมีคนบอกว่า 'เธอยังผอมไม่พอ' ทำให้เธอกลับมาตั้งคำถามกับความฝันอีกครั้งว่า อาชีพนี้อาจจะไม่มีพื้นที่ให้เธอ

จนวันนี้หลายคนเริ่มคุ้นหน้า คุ้นตาเธอมากขึ้น ท่ามกลางนักแสดงหญิงหลายคนใน Faces of Anne เราอยากชวนทุกคนไปรู้จักกับ ปริม - อัจฉรียา ให้มากขึ้นอีกนิด ว่าตอนนี้คำถามของเธอต่อความฝันนักแสดงเป็นอย่างไร

Author

MIRROR TEAM

กองบรรณาธิการ

Related Stories

นักแสดงไม่ต้องสมบูรณ์แบบก็ได้ คุยกับ ปริม อัจฉรียา 1 ในนักแสดง Faces of Anne

videos

นักแสดงไม่ต้องสมบูรณ์แบบก็ได้ คุยกับ ปริม อัจฉรียา 1 ในนักแสดง Faces of Anne

BY MIRROR TEAM 25 OCT 2022

MIRROR'sGuide