LadyMirror รู้ทุกเรื่องของผู้หญิง | แฟชั่น ไลฟ์สไตล์ บิวตี้ ความงาม และอื่นๆ
LadyMirror รู้ทุกเรื่องของผู้หญิง | แฟชั่น ไลฟ์สไตล์ บิวตี้ ความงาม และอื่นๆ

ภาษาไทย เอื้อให้เราไปยุ่งกับร่างกายคนอื่นเกินไปหรือเปล่า? มุมมองจากครูลูกกอล์ฟ-คณาธิป

"อ้วนขึ้นรึเปล่า" "ท้องเหรอ" "ทำไมโทรมจัง" ฯลฯ ภาษาไทย เอื้อให้เราไปยุ่งกับร่างกายคนอื่นเกินไปหรือเปล่า?

ใครอยากฟังแบบเต็มๆ คลิกฟังทอล์ก My Body, My Choice ได้ที่ https://fb.watch/77HOHbE0X-/

Related Stories

อิสรภาพและความเท่าเทียม 2 สิ่งสำคัญในความสัมพันธ์ที่เฮลธ์ตี้ ในมุมมองของ ไอติม พริษฐ์

videos

อิสรภาพและความเท่าเทียม 2 สิ่งสำคัญในความสัมพันธ์ที่เฮลธ์ตี้ ในมุมมองของ ไอติม พริษฐ์

BY MIRROR TEAM 27 SEP 2021

MIRROR'sGuide