LadyMirror รู้ทุกเรื่องของผู้หญิง | แฟชั่น ไลฟ์สไตล์ บิวตี้ ความงาม และอื่นๆ
LadyMirror รู้ทุกเรื่องของผู้หญิง | แฟชั่น ไลฟ์สไตล์ บิวตี้ ความงาม และอื่นๆ

กฎหมายไทยขยายอายุครรภ์ที่เข้ารับการทำแท้งได้ จาก ไม่เกิน 12 สัปดาห์ เป็น ‘ไม่เกิน 20 สัปดาห์’

นับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ ที่กฎหมายทำแท้งไทยมีการปรับเปลี่ยนเพื่อประโยชน์ของผู้ตั้งครรภ์มากขึ้น นั่นคือจากเดิมที่อนุญาตให้ผู้ตั้งครรภ์เข้ารับการทำแท้งปลอดภัยได้ที่อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ เป็น อายุครรภ์ไม่เกิน 20 สัปดาห์ โดยต้องเข้ารับการตรวจและรับคำปรึกษาก่อน เมื่อตัดสินใจและยืนยันว่าจะทำแท้ง ก็สามารถเข้ารับการทำแท้งปลอดภัยได้เลย

ต้องรับคำปรึกษาจากใครบ้าง? และทำไมต้องรับคำปรึกษาก่อน? คำตอบอยู่ในประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ระบุว่า “หญิงซึ่งมีอายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 20 สัปดาห์ ที่ประสงค์จะยุติการตั้งครรภ์ต้องได้รับการตรวจและรับคำปรึกษาทางเลือกจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและผู้ประกอบวิชาชีพอื่น ก่อนตัดสินใจยืนยันที่จะยุติการตั้งครรภ์ เพื่อให้การตัดสินใจของหญิงนั้นอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ครบถ้วนและรอบด้าน”

แม้จะมีกระบวนการเพิ่มขึ้นสำหรับผู้มีอายุครรภ์ 12-20 สัปดาห์ (สำหรับผู้มีอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ที่ไม่ประสงค์จะคลอดสามารถขอรับการยุติการตั้งครรภ์โดยแพทย์ได้เลย) แต่ก็นับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดี เพราะอายุครรภ์ 20 สัปดาห์ก็ยังเป็นระยะที่ปลอดภัยอยู่สำหรับการยุติการตั้งครรภ์ และหากกฎหมายระบุอายุครรภ์ที่ 12 สัปดาห์ อาจเป็นช่วงเวลาที่สั้นเกินไปสำหรับใครที่อาจรู้ตัวว่าตั้งครรภ์ช้า รวมถึงต้องอาศัยการตัดสินใจและชั่งใจที่ยาวนาน สำหรับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตและร่างกายตัวเอง การขยายระยะเวลาจึงเป็นผลประโยชน์ต่อประชาชนล้วนๆ

สำหรับผู้ที่ต้องการยุติการตั้งครรภ์ อย่างไรก็ต้องหาวิธีการยุติการตั้งครรภ์อยู่ดี และจะดีกว่ามากหากรัฐเข้ามาดูแลให้ใครคนนั้นสามารถเข้ารับการทำแท้งอย่างปลอดภัย ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

กฎหมายเปลี่ยนแล้ว สังคมก็ควรต้องเปลี่ยนตาม และเราเชื่อว่าสักวันหนึ่ง วาทกรรมเรื่อง ‘บาปกรรม’ ‘ผีเด็ก’ ‘ฆาตกร’ ‘ไร้ความรับผิดชอบ’ หรือแนวคิดใดๆ เอยที่กดทับและปิดกั้นเสรีภาพในร่างกายผู้หญิงจะลดน้อยถอยลงไปจากสังคมได้สักที 

อ้างอิง

https://www.pptvhd36.com/health/news/1939  

Author

MIRROR TEAM

กองบรรณาธิการ

TAG

  Related Stories

  จากกรณีแม่ 26 พาลูก 9 ขวบขายตัว ‘มีลูกเมื่อพร้อม’ ไม่ใช่แค่เรื่องคุมกำเนิด แต่ควรรวมถึง ทำแท้งปลอดภัย

  culture

  จากกรณีแม่ 26 พาลูก 9 ขวบขายตัว ‘มีลูกเมื่อพร้อม’ ไม่ใช่แค่เรื่องคุมกำเนิด แต่ควรรวมถึง ทำแท้งปลอดภัย

  BY SERENE 13 JUL 2022

  MIRROR'sGuide